Lånereglement

Bøker på hylla
Foto: @tomhermans
Bøker på hylla
Foto: @tomhermans
Bøker på hylla
Foto: @tomhermans
Sist oppdatert 24. apr. 2024

Alle kan få bibliotekkort. Fra fylte 15 år kan du registrere deg selv. Bibliotekkortet er personlig. Låneren er ansvarlig for alt som blir lånt på kortet. Du plikter å opplyse biblioteket ved endring av navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Du kan låne så mange bøker du ønsker. Materialet som kan lånes på biblioteket er rettighetsbelagt i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven). Dette gjelder både materiale som er lånt på biblioteket, og digitalt materiale som lånes gjennom bibliotekets applikasjoner eller som er tilgjengelig på bibliotekets datamaskiner. Låner er ansvarlig for å overholde lovens bestemmelser, og overtredelse kan medføre sanksjoner. Låneren er ansvarlig for alle lån på kontoen sin og for at lånt materiale tilbakeleveres innen leveringsfrist. Lånetiden avhenger av materialtype, men er vanligvis på 28 dager. Biblioteket er ikke ansvarlig hvis lånt materiale skader lånerens avspillingsutstyr.

Til materiale lånt inn fra andre bibliotek gjelder eierbibliotekets regler.

Dersom materialet ikke tilbakeleveres etter to purringer (første purring sendes 6 dager etter forfall) anses materialet for tapt, og låneren må erstatte materialet etter fastsatte satser. Ved innlevering av materialet frafaller biblioteket krav på erstatning, men omkostninger og gebyrer må betales. Ved tap av bibliotekkort får låner et nytt kort mot at det betales et fastsatt gebyr. Tap eller tyveri av bibliotekkort må meldes til biblioteket slik at kortet sperres.

Du kan fornye selv ved å logge inn på Min side hos de ulike bibliotek som du er knyttet til. Dersom noen andre vil lese boken du har, forlenges ikke lånetiden.

Alle som bruker biblioteket forplikter seg til å overholde følgende ordensbestemmelser:

  • Vise hensyn til andre og følge alminnelige regler for god oppførsel.
  • Rydde opp etter seg.
  • Holde ro og orden.

Brudd på ordensbestemmelsene kan resultere i at ledelse etter en konkret vurdering av det enkelte forholdet inndrar retten til å oppholde seg på bibliotekets område, og retten til å benytte bibliotekets tjenester.

Kontakt

Sånn bruker du biblioteket

Vågan kommune
Ansvarlig redaktør: Gertti Mändla
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content