Lånereglement

Bøker på hylla
Foto: @tomhermans
Bøker på hylla
Foto: @tomhermans
Bøker på hylla
Foto: @tomhermans
Sist oppdatert 9. okt. 2023

Låneregler

  • Alle kan få lånekort
  • Lånere under 15 år må ha underskrift fra foresatte.
  • Legitimasjon må vises fra fylte 15 år.
  • Lånekortet er personlig og må tas med når man skal låne.
  • Låneren er ansvarlig for alt som blir lånt på kortet.
  • Tap av lånekort må meldes til biblioteket. Nytt lånekort utstedes mot et gebyr etter gjeldende satser.

Du plikter å opplyse biblioteket ved endring av navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Utlån

Du kan låne så mange bøker du ønsker.

Lånetiden er 28 dager. For spesielle samlinger har biblioteket egne regler.

Det er gebyr etter vedtatte satser for materiale som ikke er levert tilbake innen lånefristen.

Du kan fornye selv ved å logge inn på bibliotekets web-side. Dersom ingen andre venter på det du har lånt, forlenges lånetiden. Har du ikke levert tilbake lånt materiale innen fristen mottar du purring. Etter andre purring sender vi erstatningskravet. Eventuelle gebyr må betales.

Tap og skade må erstattes etter vedtatte satser.

For barn under 18 år er foresatte økonomisk ansvarlig.

Kontakt

Sånn bruker du biblioteket

Vågan kommune
Ansvarlig redaktør: Gertti Mändla
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content