Lånekort - Bibliotekkortet

Bibliotekkortets design
Foto: Nasjonalbiblioteket
Bibliotekkortets design
Foto: Nasjonalbiblioteket
Bibliotekkortets design
Foto: Nasjonalbiblioteket
Sist oppdatert 9. okt. 2023

Bibliotekkortet fra Nasjonalbiblioteket gir tilgang til tjenester på nett. For å bruke dette kortet i folkebibliotekene må du kontakte biblioteket for å "knytte deg til" biblioteket. Jo flere bibliotek du knytter deg til jo større utvalg av digitale tjenester får du tilgang til.

Fysisk lånekort får du ved å fylle ut skjemaet i biblioteket. Lånekortet kan være lokalt eller nasjonalt. Har du nasjonalt fysisk lånekort fra før og ved et annet bibliotek, kan den knyttes til andre bibliotek når du er innom.


Opplysningene om den enkelte låner samles i nasjonalt lånerregister, og data utveksles mellom bibliotekene. Utvekslingen gjøres i kryptert form og reguleres gjennom en databehandleravtale. Nasjonalt låneregister lagrer ikke informasjon om det lånere har lånt. Mer informasjon finner du her.

Nasjonalbiblioteket har det overordnede ansvaret for Bibliotekkortet og nasjonalt lånerregister. Henvendelser kan rettes til: bibliotekkortet@nb.no.

Når du godkjenner at Bibliotekkortet opprettes for deg, godkjenner du samtidig lagring i nasjonalt lånerregister slik det er beskrevet over.

Kontakt

Sånn bruker du biblioteket

Vågan kommune
Ansvarlig redaktør: Gertti Mändla
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygget med Libry Content