Forsiden

Vågan bibliotek

Vågan bibliotek

Lånekort

Nasjonalt lånekort
Foto: Nasjonalbiblioteket
Sist oppdatert 9. mai 2023

Nasjonalt digitalt lånekort fra Nasjonalbiblioteket gir tilgang til tjenester på nett. For å bruke dette kortet i folkebibliotekene må du kontakte biblioteket for å "knytte deg til" biblioteket. Jo flere bibliotek du knytter deg til jo større utvalg av digitale tjenester får du tilgang til.

Fysisk lånekort får du ved å fylle ut skjemaet i biblioteket. Lånekortet kan være lokal eller nasjonal. Har du nasjonalt fysisk lånekort fra før og ved et annet bibliotek, kan den knyttes til andre bibliotek når du er innom.


Opplysningene om den enkelte låner samles i Nasjonalt lånerregister, og data utveksles mellom bibliotekene.
Utvekslingen gjøres i kryptert form og reguleres gjennom en databehandleravtale. Nasjonalt låneregister lagrer ikke informasjon om det lånere har lånt. Du kan gjøre oppslag i Nasjonalt lånerregister for å se hvilke opplysninger som er lagret om deg. Du må ta kontakt med ett av bibliotekene de er tilknyttet, for å få gjort endringer. Se mer informasjon på: bibliotekutvikling.no


Når du er registrert med et Nasjonalt lånekort, kan du også endre passord, pin og adresse her: nb.bib.no.

Nasjonalbiblioteket har det overordnede ansvaret for Nasjonalt lånekort og Nasjonalt lånerregister. Henvendelser kan rettes til: nasjonaltlanekort@nb.no.

Se forøvrig Nasjonalbibliotekets personvernerklæring for mer informasjon om hvordan Nasjonalbiblioteket behandler personopplysninger.

Når du godkjenner at Nasjonalt lånekort opprettes for deg, godkjenner du samtidig lagring i Nasjonalt lånerregister slik det er beskrevet over.

Sånn bruker du biblioteket

Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Ansvarlig redaktør: Gertti Mändla
Vågan kommune
Bygget med Libry Content