Forsiden

Vågan bibliotek

Vågan bibliotek

Til digitalt bibliotek

Andre digitale ressurser

Idunn

Fag- og forskningstidsskrifter og -bøker.

Andre digitale ressurser

Idunn

Fag- og forskningstidsskrifter og -bøker.

Idunn er Universitetsforlagets digitale plattform for fag- og forskningstidsskrifter og åpent tilgjengelige (open access) forskningsbøker. Her kan du søke og lese i over 40 000 kvalitetssikrede tidsskriftartikler og bokkapitler innenfor en rekke fagområder. Nye artikler, utgaver, tidsskrifter og bøker blir løpende lagt til.

Kom i gang

Tilgangen blir gitt i biblioteklokalene gjennom IP-adressen.

Sånn bruker du biblioteket

Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Ansvarlig redaktør: Gertti Mändla
Vågan kommune
Bygget med Libry Content